Nick Ngọc Rồng Online - Mã Số: 280

Thông tin chi tiếtHành Tinh Trái Đất
Sức Mạnh 2,6 tỷ
Đệ Tử 112 triệu
Vũ Trụ 1 ✰
Mua ngay
250.000 Vnđ
Mua Bằng ATM, TKCR, TCSR...
175.000 Vnđ
Mua Bằng Card
250.000 Card