Nick Ngọc Rồng Online - Mã Số: 90

Thông tin chi tiếtHành Tinh Trái Đất
Sức Mạnh 19,7 Tỷ
Đệ Tử 1,6 Tỷ
Vũ Trụ 2 ✰
Mua ngay
750.000 VNĐ
Mua Thủ Công
750.000 VNĐ