Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 4.965 với giá 80.000vnđ, Toànvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.101 với giá 70.000vnđ, Long Trầnvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.696 với giá 120.000vnđ, Linh Trươngvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.582 với giá 100.000vnđ, Tuấn Trầnvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.185 với giá 100.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.746 với giá 70.000vnđ, Hiếu Nguyễnvừa mua Thành công tài khoản Ngọc Rồng Mã Sô: 94 với giá 200.000vnđ, Tuấn Trầnvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.496 với giá 100.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.097 với giá 100.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.130 với giá 100.000vnđ, Hiếu Nguyễnvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 4.152 với giá 200.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 5.454 với giá 70.000vnđ, Lê Văn Huấnvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 2.399 với giá 100.000vnđ, Trần Đăngvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 3.603 với giá 130.000vnđ, Tuan Anhvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.520 với giá 200.000vnđ,

TOP 5 Nạp Thẻ tháng 4

Đại Gia
Tien Dat Nguyen
Tuấn Trần
Nguyễn Hải Nam
Hà Xuân Khoa

Lịch sử Mua Nick Gần Đây Của Thành Viên

Người Dùng Game Mã Số Số tiền
Đại Gia Ninja 4965 80.000vnđ
Toàn Ninja 10101 70.000vnđ
Long Trần Ninja 10696 120.000vnđ
Linh Trương Ninja 10582 100.000vnđ
Tuấn Trần Ninja 10185 100.000vnđ
Đại Gia Ninja 10746 70.000vnđ
Hiếu Nguyễn Ngọc Rồng 94 200.000vnđ
Tuấn Trần Ninja 10496 100.000vnđ
Đại Gia Ninja 10097 100.000vnđ
Đại Gia Ninja 10130 100.000vnđ
Hiếu Nguyễn Ninja 4152 200.000vnđ