Hoàn Tuấnvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.820 với giá 90.000vnđ, Ngô Toànvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.518 với giá 70.000vnđ, Đăng Đènvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.706 với giá 200.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.760 với giá 90.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.639 với giá 300.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 3.541 với giá 80.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.724 với giá 200.000vnđ, Thái Duyvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.777 với giá 210.000vnđ, Thái Duyvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 3.908 với giá 200.000vnđ, Thái Duyvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 3.844 với giá 200.000vnđ, Vũ Lưuvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.177 với giá 200.000vnđ, Thái Duyvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.694 với giá 600.000vnđ, Hung Nguyen Duyvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.557 với giá 200.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 4.179 với giá 135.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.672 với giá 350.000vnđ,

TOP 5 Nạp Thẻ tháng 7

Đại Gia
Nguyễn Hải Nam
Tuấn Trần
Thái Duy
Kuro Woz

Lịch sử Mua Nick Gần Đây Của Thành Viên

Người Dùng Game Mã Số Số tiền
Hoàn Tuấn Ninja 10820 90.000vnđ
Ngô Toàn Ninja 10518 70.000vnđ
Đăng Đèn Ninja 10706 200.000vnđ
Đại Gia Ninja 10760 90.000vnđ
Đại Gia Ninja 10639 300.000vnđ
Đại Gia Ninja 3541 80.000vnđ
Đại Gia Ninja 10724 200.000vnđ
Thái Duy Ninja 10777 210.000vnđ
Thái Duy Ninja 3908 200.000vnđ
Thái Duy Ninja 3844 200.000vnđ
Vũ Lưu Ninja 10177 200.000vnđ