Lịch sử Mua Xu Gần Đây Của Thành Viên

Nhân Vật Số Xu Server
nho****jii 3.300.000Xu KUNAI
fea**her 1.750.045Xu KATANA
aka*****ki9 3.009.600Xu KATANA
fea**her 1.400.025Xu KATANA
lv3*****nxu 21.000.045Xu KUNAI
kik****_ts 206.500.000Xu SHURIKEN + TESSEN
scu*ry2 1.400.025Xu BOOKEN
hay*dou 3.600.006Xu BOOKEN
s1s**nji 1.620.000Xu KUNAI
sna****anh 1.080.000Xu KUNAI
hay*dou 1.400.025Xu BOOKEN

Lịch sử Mua Nick Gần Đây Của Thành Viên

Người Dùng Game Mã Số Giá
Thà****iến Ngọc Rồng 492 400.000vnđ
Tru*****àng Ninja 11.468 50.000vnđ
Tru*****àng Ninja 11.565 50.000vnđ
Adm*min Ninja 11.755 50.000vnđ
Adm*min Ninja 11.862 200.000vnđ
Duy****anh Ninja 11.836 470.000vnđ
Phạ**ùng Ninja 11.620 70.000vnđ
Adm*min Ninja 11.546 50.000vnđ
Thà*****yễn Ninja 11.884 50.000vnđ
Adm*min Ninja 11.245 70.000vnđ
Adm*min Ninja 11.716 250.000vnđ