Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 11.008 với giá 200.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 4.003 với giá 120.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.974 với giá 500.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 0 với giá 500.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.749 với giá 120.000vnđ, Kẹo\' Mút\'vừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.941 với giá 80.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.990 với giá 350.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.977 với giá 250.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.993 với giá 800.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 4.220 với giá 140.000vnđ, Hu Ynhvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.998 với giá 80.000vnđ, Dương Văn Thụyvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 5.587 với giá 70.000vnđ, Tuấn Trầnvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.730 với giá 1.500.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.462 với giá 500.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 3.819 với giá 100.000vnđ,

TOP 5 Nạp Thẻ tháng 9

Đại Gia
Tuấn Trần
Ngọc Sơn
Hùng Phạm
Hà Tiến Dũng

Lịch sử Mua Nick Gần Đây Của Thành Viên

Người Dùng Game Mã Số Số tiền
Đại Gia Ninja 11.008 200.000vnđ
Đại Gia Ninja 4.003 120.000vnđ
Đại Gia Ninja 10.974 500.000vnđ
Đại Gia Ninja 0 500.000vnđ
Đại Gia Ninja 10.749 120.000vnđ
Kẹo\' Mút\' Ninja 10.941 80.000vnđ
Đại Gia Ninja 10.990 350.000vnđ
Đại Gia Ninja 10.977 250.000vnđ
Đại Gia Ninja 10.993 800.000vnđ
Đại Gia Ninja 4.220 140.000vnđ
Hu Ynh Ninja 10.998 80.000vnđ