Lịch sử Mua Xu Gần Đây Của Thành Viên

Nhân Vật Số Xu Server
boy****l3x 3.380.000Xu KATANA
boy****l3x 600.000Xu KATANA
110****rl7 750.000Xu KATANA
0ab**xy9 70.000.000Xu KUNAI
0ab**xy9 54.400.000Xu KUNAI
sad***y21 3.400.000Xu SHURIKEN + TESSEN
chu***top 4.760.000Xu SHURIKEN + TESSEN
dat*****ryy 7.800.012Xu KATANA
dat*****ryy 7.800.008Xu SHURIKEN + TESSEN
ove****_ts 12.300.044Xu SHURIKEN + TESSEN
ndc****zai 4.080.000Xu SHURIKEN + TESSEN

Lịch sử Mua Nick Gần Đây Của Thành Viên

Người Dùng Game Mã Số Giá
ssk*****ss0 Ninja 11.965 200.000vnđ
ssk*****ss0 Ninja 11.917 80.000vnđ
Adm*min Ninja 11.870 200.000vnđ
Adm*min Ninja 12.069 350.000vnđ
Hoà***Duy Ninja 12.106 500.000vnđ
Adm*min Ninja 12.035 80.000vnđ
Quý**uBe Ninja 11.861 300.000vnđ
Adm*min Ninja 11.961 50.000vnđ
Adm*min Ngọc Rồng 494 250.000vnđ
Adm*min Ninja 11.860 500.000vnđ
Adm*min Ninja 11.983 50.000vnđ