Lịch sử Mua Xu Gần Đây Của Thành Viên

Nhân Vật Số Xu Server
thi****inh 1.200.000Xu KUNAI
s2p*******_ts 650.000Xu SHURIKEN + TESSEN
njn**a34 13.000.000Xu KUNAI
sao*oke 600.000Xu KUNAI
suc**at5 600.000Xu KATANA
suc**at5 600.000Xu KATANA
tie*****svt 1.000.000Xu TONE
noo****ang 600.000Xu KUNAI
huy***ene 1.296.000Xu KUNAI
wat***pbg 3.250.000Xu KATANA
bol**ngo 600.000Xu KUNAI

Lịch sử Mua Nick Gần Đây Của Thành Viên

Người Dùng Game Mã Số Giá
Võ ******ơng Ngọc Rồng 306 600.000vnđ
Hah**y00 Ninja 11.875 120.000vnđ
Võ ******ơng Ngọc Rồng 432 500.000vnđ
Sb * Vu Ninja 11.947 600.000vnđ
Adm*min Ninja 11.990 100.000vnđ
Adm*min Ninja 12.127 150.000vnđ
T-R**ờng Ninja 11.975 350.000vnđ
Sơn***nhh Ninja 12.025 200.000vnđ
Adm*min Ninja 12.131 220.000vnđ
Adm*min Ninja 11.949 200.000vnđ
Adm*min Ninja 12.001 150.000vnđ