Lịch sử Mua Xu Gần Đây Của Thành Viên

Nhân Vật Số Xu Server
nob*iii 900.000Xu TONE
itg*****lay 720.000Xu SHURIKEN + TESSEN
nha**aov 17.000.046Xu SHURIKEN + TESSEN
myh*****_ts 17.600.058Xu SHURIKEN + TESSEN
cap*****911 13.440.000Xu KUNAI
nha**aov 8.505.000Xu SHURIKEN + TESSEN
roa*******tth 8.505.000Xu SHURIKEN + TESSEN
wil**mom 5.900.000Xu KATANA
the****28a 550.000Xu KUNAI
jen****sss 801.000Xu SHURIKEN + TESSEN
nha**aov 17.000.046Xu SHURIKEN + TESSEN

Lịch sử Mua Nick Gần Đây Của Thành Viên

Người Dùng Game Mã Số Giá
Ngu********Anh Ninja 11.913 50.000vnđ
Adm*min Ninja 11.816 60.000vnđ
Adm*min Ninja 12.082 650.000vnđ
Lê ****Tài Ninja 11.304 100.000vnđ
Adm*min Ninja 12.115 2.000.000vnđ
Adm*min Ninja 11.465 100.000vnđ
Huy*****inh Ninja 11.855 450.000vnđ
Adm*min Ninja 11.942 200.000vnđ
Tú **àng Ninja 12.092 550.000vnđ
lee****ngo Ninja 12.110 100.000vnđ
Adm*min Ninja 12.133 400.000vnđ