Nick Ngọc Rồng - Mã Số: 105

Thông tin chi tiết

Hành Tinh Na Mếc
Sức Mạnh 12,4 Tỷ
Đệ Tử 9 Triệu
Server 5 Sao
Chi tiết
Giá Bán
250.000 Card
210.000 ATM - MOMO