Nick Ngọc Rồng - Mã Số: 112

Thông tin chi tiết

Hành Tinh Xay Da
Sức Mạnh 18 Tỷ
Đệ Tử 396 Triệu
Server 5 Sao
Chi tiết
Giá Bán
350.000 Card
300.000 ATM - MOMO