Nick Ngọc Rồng - Mã Số: 115

Thông tin chi tiết

Hành Tinh Xay Da
Sức Mạnh 1 Tỷ
Đệ Tử 43 Triệu
Server 3 Sao
Chi tiết
Giá Bán
150.000 Card
130.000 ATM - MOMO