Nick Ngọc Rồng - Mã Số: 120

Thông tin chi tiết

Hành Tinh Na Mếc
Sức Mạnh 10 Tỷ
Đệ Tử SS
Server 6 Sao
Chi tiết
Giá Bán
250.000 Card
210.000 ATM - MOMO