Nick Ngọc Rồng - Mã Số: 122

Thông tin chi tiết

Hành Tinh Trái Đất
Sức Mạnh 539 Triệu
Đệ Tử 246 Triệu
Server 1 Sao
Chi tiết
Giá Bán
150.000 Card
130.000 ATM - MOMO