Nick Ngọc Rồng - Mã Số: 13

Thông tin chi tiết

Hành Tinh Na Mếc
Sức Mạnh 13 Tỷ
Đệ Tử 284 Triệu
Server 2 Sao
Chi tiết
Giá Bán
300.000 Card
260.000 ATM - MOMO