Nick Ngọc Rồng - Mã Số: 14

Thông tin chi tiết

Hành Tinh Trái Đất
Sức Mạnh 13 Tỷ
Đệ Tử 1,8 Tỷ
Server 6 Sao
Chi tiết
Giá Bán
400.000 Card
340.000 ATM - MOMO