Nick Ngọc Rồng - Mã Số: 21

Thông tin chi tiết

Hành Tinh Xay Da
Sức Mạnh 8,3 Tỷ
Đệ Tử 249 Triệu
Server 4 Sao
Chi tiết
Giá Bán
170.000 Card
140.000 ATM - MOMO