Nick Ngọc Rồng - Mã Số: 302

Thông tin chi tiết

Hành Tinh Xay Da
Sức Mạnh 15,5 tỷ
Đệ Tử 672 triệu
Server 2 Sao
Chi tiết
Giá Bán
300.000 Card
260.000 ATM - MOMO