Nick Ngọc Rồng - Mã Số: 31

Thông tin chi tiết

Hành Tinh Trái Đất
Sức Mạnh 4,5 Tỷ
Đệ Tử 1,5 Tỷ
Server 2 Sao
Chi tiết
Giá Bán
300.000 Card
260.000 ATM - MOMO