Nick Ngọc Rồng - Mã Số: 345

Thông tin chi tiết

Hành Tinh Na Mếc
Sức Mạnh 16 tỷ
Đệ Tử 175 triệu
Server 7 Sao
Chi tiết
Giá Bán
200.000 Card
170.000 ATM - MOMO