Nick Ngọc Rồng - Mã Số: 354

Thông tin chi tiết

Hành Tinh Xay Da
Sức Mạnh 7,8 tỷ
Đệ Tử 388 triệu
Server 3 Sao
Chi tiết
Giá Bán
200.000 Card
170.000 ATM - MOMO