Nick Ngọc Rồng - Mã Số: 39

Thông tin chi tiết

Hành Tinh Na Mếc
Sức Mạnh 10 Tỷ
Đệ Tử 97tr
Server 6 Sao
Chi tiết
Giá Bán
350.000 Card
300.000 ATM - MOMO