Nick Ngọc Rồng - Mã Số: 407

Thông tin chi tiết

Hành Tinh Na Mếc
Sức Mạnh 40,8 tỷ
Đệ Tử 14,4 tỷ
Server 6 Sao
Chi tiết
Giá Bán
500.000 Card
430.000 ATM - MOMO