Nick Ngọc Rồng - Mã Số: 42

Thông tin chi tiết

Hành Tinh Na Mếc
Sức Mạnh 23 Tỷ
Đệ Tử 866 Triệu
Server 5 Sao
Chi tiết
Giá Bán
350.000 Card
300.000 ATM - MOMO