Nick Ngọc Rồng - Mã Số: 429

Thông tin chi tiết

Hành Tinh Trái Đất
Sức Mạnh 40 tỷ
Đệ Tử 19,7 tỷ
Server 4 Sao
Chi tiết
Giá Bán
600.000 Card
510.000 ATM - MOMO