Nick Ngọc Rồng - Mã Số: 43

Thông tin chi tiết

Hành Tinh Na Mếc
Sức Mạnh 19 Tỷ
Đệ Tử 406 Triệu
Server 5 Sao
Chi tiết
Giá Bán
350.000 Card
300.000 ATM - MOMO