Nick Ngọc Rồng - Mã Số: 432

Thông tin chi tiết

Hành Tinh Na Mếc
Sức Mạnh 40 tỷ
Đệ Tử 40 tỷ
Server 5 Sao
Chi tiết
Giá Bán
500.000 Card
430.000 ATM - MOMO