Nick Ngọc Rồng - Mã Số: 435

Thông tin chi tiết

Hành Tinh Na Mếc
Sức Mạnh 38 Tỷ
Đệ Tử 22 Tỷ
Server 3 Sao
Chi tiết
Giá Bán
600.000 Card
510.000 ATM - MOMO