Nick Ngọc Rồng - Mã Số: 44

Thông tin chi tiết

Hành Tinh Xay Da
Sức Mạnh 4,6 Tỷ
Đệ Tử 23 Triệu
Server 7 Sao
Chi tiết
Giá Bán
250.000 Card
210.000 ATM - MOMO