Nick Ngọc Rồng - Mã Số: 448

Thông tin chi tiết

Hành Tinh Na Mếc
Sức Mạnh 3,4 Tỷ
Đệ Tử 9 Triệu
Server 1 Sao
Chi tiết
Giá Bán
150.000 Card
130.000 ATM - MOMO