Nick Ngọc Rồng - Mã Số: 453

Thông tin chi tiết

Hành Tinh Xay Da
Sức Mạnh 40 tỷ
Đệ Tử 9 Tỷ
Server 6 Sao
Chi tiết
Giá Bán
450.000 Card
380.000 ATM - MOMO