Nick Ngọc Rồng - Mã Số: 477

Thông tin chi tiết

Hành Tinh Trái Đất
Sức Mạnh 40 Tỷ
Đệ Tử 17 Tỷ
Server 1 Sao
Chi tiết
Giá Bán
450.000 Card
380.000 ATM - MOMO