Nick Ngọc Rồng - Mã Số: 479

Thông tin chi tiết

Hành Tinh Xay Da
Sức Mạnh 40 Tỷ
Đệ Tử 19 Tỷ
Server 6 Sao
Chi tiết
Giá Bán
600.000 Card
510.000 ATM - MOMO