Nick Ngọc Rồng - Mã Số: 480

Thông tin chi tiết

Hành Tinh Trái Đất
Sức Mạnh 40 Tỷ
Đệ Tử 9 Tỷ 5
Server 6 Sao
Chi tiết
Giá Bán
550.000 Card
470.000 ATM - MOMO