Nick Ngọc Rồng - Mã Số: 494

Thông tin chi tiết

Hành Tinh Xay Da
Sức Mạnh 9 tỷ
Đệ Tử 223 Triệu
Server 1 Sao
Chi tiết
Giá Bán
250.000 Card
210.000 ATM - MOMO