Nick Ngọc Rồng - Mã Số: 506

Thông tin chi tiết

Hành Tinh Trái Đất
Sức Mạnh 5 Tỷ
Đệ Tử 1,5 tỷ
Server 6 Sao
Chi tiết
Giá Bán
250.000 Card
210.000 ATM - MOMO