Nick Ngọc Rồng - Mã Số: 509

Thông tin chi tiết

Hành Tinh Na Mếc
Sức Mạnh 40 tỷ
Đệ Tử 3,5 Tỷ
Server 6 Sao
Chi tiết
Giá Bán
400.000 Card
340.000 ATM - MOMO