Nick Ngọc Rồng - Mã Số: 513

Thông tin chi tiết

Hành Tinh Xay Da
Sức Mạnh 32 tỷ
Đệ Tử 2 tỷ
Server 1 Sao
Chi tiết
Giá Bán
300.000 Card
260.000 ATM - MOMO