Nick Ngọc Rồng - Mã Số: 60

Thông tin chi tiết

Hành Tinh Na Mếc
Sức Mạnh 40 Tỷ
Đệ Tử 11 Triệu
Server 2 Sao
Chi tiết
Giá Bán
400.000 Card
340.000 ATM - MOMO