Nick Ngọc Rồng - Mã Số: 63

Thông tin chi tiết

Hành Tinh Xay Da
Sức Mạnh 3,9 Tỷ
Đệ Tử 164 Triệu
Server 5 Sao
Chi tiết
Giá Bán
250.000 Card
210.000 ATM - MOMO