Nick Ngọc Rồng - Mã Số: 76

Thông tin chi tiết

Hành Tinh Na Mếc
Sức Mạnh 9,2 Tỷ
Đệ Tử 601 Triệu
Server 5 Sao
Chi tiết
Giá Bán
270.000 Card
230.000 ATM - MOMO