Nick Ngọc Rồng - Mã Số: 80

Thông tin chi tiết

Hành Tinh Trái Đất
Sức Mạnh 6 Tỷ
Đệ Tử 1,5 Tỷ
Server 3 Sao
Chi tiết
Giá Bán
250.000 Card
210.000 ATM - MOMO