Nick Ngọc Rồng - Mã Số: 81

Thông tin chi tiết

Hành Tinh Xay Da
Sức Mạnh 13,5 Tỷ
Đệ Tử 270 Triệu
Server 5 Sao
Chi tiết
Giá Bán
250.000 Card
210.000 ATM - MOMO