Nick Ngọc Rồng - Mã Số: 82

Thông tin chi tiết

Hành Tinh Trái Đất
Sức Mạnh 24,5 Tỷ
Đệ Tử 2 Tỷ
Server 1 Sao
Chi tiết
Giá Bán
350.000 Card
300.000 ATM - MOMO