Nick Ngọc Rồng - Mã Số: 98

Thông tin chi tiết

Hành Tinh Xay Da
Sức Mạnh 4,4 Tỷ
Đệ Tử 9 Triệu
Server 4 Sao
Chi tiết
Giá Bán
150.000 Card
130.000 ATM - MOMO