Hoàn Tuấnvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.820 với giá 90.000vnđ, Ngô Toànvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.518 với giá 70.000vnđ, Đăng Đènvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.706 với giá 200.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.760 với giá 90.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.639 với giá 300.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 3.541 với giá 80.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.724 với giá 200.000vnđ, Thái Duyvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.777 với giá 210.000vnđ, Thái Duyvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 3.908 với giá 200.000vnđ, Thái Duyvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 3.844 với giá 200.000vnđ, Vũ Lưuvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.177 với giá 200.000vnđ, Thái Duyvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.694 với giá 600.000vnđ, Hung Nguyen Duyvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.557 với giá 200.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 4.179 với giá 135.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.672 với giá 350.000vnđ,
180.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 69, sói đen, 8m.yên, sv23
Mã Số
10.845
Class
Kiếm
Sever
Kunai

70.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 49, sv5
Mã Số
10.840
Class
Kiếm
Sever
Katana

90.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 61, 6,4m.yên, sv4
Mã Số
10.837
Class
Kiếm
Sever
Katana

80.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 60, 17m.yên, sv4
Mã Số
10.835
Class
Kiếm
Sever
Kunai

90.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 60, 2,9m.yên, sv5
Mã Số
10.830
Class
Kiếm
Sever
Katana

80.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 60, 2,1m.yên, sv5
Mã Số
10.828
Class
Kiếm
Sever
Katana

90.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 60, 3,7m.yên, sv5
Mã Số
10.827
Class
Kiếm
Sever
Katana

90.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 60, 5m.yên, sv5
Mã Số
10.822
Class
Kiếm
Sever
Katana

160.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 69, 35m.yên, sv23
Mã Số
10.817
Class
Quạt
Sever
Shuriken+Tessen

130.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 69, 43m.yên, sv23
Mã Số
10.816
Class
Quạt
Sever
Shuriken+Tessen

160.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 69, 47m.yên, sv23
Mã Số
10.815
Class
Kunai
Sever
Shuriken+Tessen

130.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 69, 15m.yên, sv23
Mã Số
10.813
Class
Tiêu
Sever
Shuriken+Tessen

130.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 69, 6m.yên, sv23
Mã Số
10.810
Class
Tiêu
Sever
Shuriken+Tessen

210.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 74, yoroi2, sói 50, sv23
Mã Số
10.808
Class
Kunai
Sever
Shuriken+Tessen

110.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 62, sói, 2,5m.yên, sv4
Mã Số
10.807
Class
Kiếm
Sever
Kunai

160.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 68, sx, 45m.yên, sv4
Mã Số
10.805
Class
Kiếm
Sever
Kunai