Etoshi Litoshivừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.239 với giá 100.000vnđ, Gia Huyvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.734 với giá 300.000vnđ, Kyle Edwardvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.416 với giá 170.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 3.341 với giá 130.000vnđ, Thịnh YuGivừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.453 với giá 90.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 5.562 với giá 70.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.723 với giá 600.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.699 với giá 2.500.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.585 với giá 150.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 5.564 với giá 250.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.179 với giá 100.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 5.140 với giá 300.000vnđ, Huy Trương Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.711 với giá 250.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.722 với giá 700.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.638 với giá 70.000vnđ,
800.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 110, vk12 tl6, 6m14, 3m12, y5, gt5, sói 5sao 2tc ftbs4456, max sách, 10 bánh, pt kiếm 72 f8,9,10, xm ftbs, VIP sv23
Mã Số
10.738
Class
Quạt
Sever
Shuriken+Tessen

1.500.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 130, vk13 tl8, f12-15, 5m15, gt7, 9mtl6,7, sói 5sao 2cm ftbs6666, 8 sách, 2 bánh, sv5
Mã Số
10.735
Class
Tiêu
Sever
Katana

300.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 67, sx3sao 2cm, 188m.yên, 3 sách, sv23
Mã Số
10.733
Class
Kiếm
Sever
Shuriken+Tessen

1.350.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 130, vk14 tl8, f12,14, y9, gt6, sx2tc ftbs2466, 8 sách, sv5
Mã Số
10.732
Class
Tiêu
Sever
Katana

200.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 98, f8,9, 202m.yên, sv5
Mã Số
10.731
Class
Quạt
Sever
Katana

1.500.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 130, vk14 tl6, f14-16 ftl6, 1mtl3, sx5sao 2tc, ftbs6666, 5m.yên, 8 sách, 2 bánh, sv4
Mã Số
10.730
Class
Tiêu
Sever
Kunai

200.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 98, f9, 201m.yên, sv5
Mã Số
10.729
Class
Quạt
Sever
Katana

200.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 98, f9, 199m.yên, sv5
Mã Số
10.728
Class
Quạt
Sever
Katana

200.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 98, f9, 204m.yên, sv5
Mã Số
10.727
Class
Quạt
Sever
Katana

200.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 98, f9, 190m.yên, sv5
Mã Số
10.726
Class
Quạt
Sever
Katana

200.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 98, f9, 190m.yên, sv5
Mã Số
10.725
Class
Quạt
Sever
Katana

200.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 97, f9, 200m.yên, sv5
Mã Số
10.724
Class
Quạt
Sever
Katana

170.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 70, vk12, f8,10, 7m.yên, sv4
Mã Số
10.721
Class
Quạt
Sever
Kunai

150.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 64, vk12, f9, sói 2sao 100, 5m.yên, 9 sách, sv23
Mã Số
10.720
Class
Kiếm
Sever
Shuriken+Tessen

200.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 97, f9, 206m.yên, sv5
Mã Số
10.719
Class
Quạt
Sever
Katana

200.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 97, f9, 201m.yên, sv5
Mã Số
10.718
Class
Quạt
Sever
Katana