Etoshi Litoshivừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.239 với giá 100.000vnđ, Gia Huyvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.734 với giá 300.000vnđ, Kyle Edwardvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.416 với giá 170.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 3.341 với giá 130.000vnđ, Thịnh YuGivừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.453 với giá 90.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 5.562 với giá 70.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.723 với giá 600.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.699 với giá 2.500.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.585 với giá 150.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 5.564 với giá 250.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.179 với giá 100.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 5.140 với giá 300.000vnđ, Huy Trương Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.711 với giá 250.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.722 với giá 700.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.638 với giá 70.000vnđ,
200.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 98, f8,9, 202m.yên, sv5
Mã Số
10.731
Class
Quạt
Sever
Katana

200.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 98, f9, 201m.yên, sv5
Mã Số
10.729
Class
Quạt
Sever
Katana

200.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 98, f9, 199m.yên, sv5
Mã Số
10.728
Class
Quạt
Sever
Katana

200.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 98, f9, 204m.yên, sv5
Mã Số
10.727
Class
Quạt
Sever
Katana

200.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 98, f9, 190m.yên, sv5
Mã Số
10.726
Class
Quạt
Sever
Katana

200.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 98, f9, 190m.yên, sv5
Mã Số
10.725
Class
Quạt
Sever
Katana

200.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 97, f9, 200m.yên, sv5
Mã Số
10.724
Class
Quạt
Sever
Katana

170.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 70, vk12, f8,10, 7m.yên, sv4
Mã Số
10.721
Class
Quạt
Sever
Kunai

150.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 64, vk12, f9, sói 2sao 100, 5m.yên, 9 sách, sv23
Mã Số
10.720
Class
Kiếm
Sever
Shuriken+Tessen

200.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 97, f9, 206m.yên, sv5
Mã Số
10.719
Class
Quạt
Sever
Katana

200.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 97, f9, 201m.yên, sv5
Mã Số
10.718
Class
Quạt
Sever
Katana

200.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 97, f9, 202m.yên, sv5
Mã Số
10.717
Class
Quạt
Sever
Katana

200.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 97, f9, 200m.yên, sv5
Mã Số
10.716
Class
Quạt
Sever
Katana

200.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 97, f9, 195m.yên, sv5
Mã Số
10.715
Class
Quạt
Sever
Katana

150.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 77, vk11, f8,9, sx ftbs, 7m.yên, 1 sách, sv5
Mã Số
10.714
Class
Kiếm
Sever
Katana

200.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 97, f9, 202m.yên, sv5
Mã Số
10.706
Class
Quạt
Sever
Katana