Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.680 với giá 200.000vnđ, Yen Vuvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.630 với giá 70.000vnđ, Quy Phamvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.720 với giá 150.000vnđ, Nguyễn Đức Trườngvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 2.545 với giá 80.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 2.752 với giá 80.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.611 với giá 80.000vnđ, Nam Nguyễnvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 2.346 với giá 80.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.545 với giá 300.000vnđ, Nguyễn Xuân Hoànvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 5.555 với giá 200.000vnđ, Nguyễn Xuân Hoànvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.620 với giá 200.000vnđ, Nguyễn Xuân Hoànvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 5.627 với giá 200.000vnđ, Nguyễn Xuân Hoànvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 5.632 với giá 200.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 4.965 với giá 80.000vnđ, Toànvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.101 với giá 70.000vnđ, Long Trầnvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.696 với giá 120.000vnđ,
120.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 80, vk9, f8-10, 47m.yên, sv4
Mã Số
10.749
Class
Tiêu
Sever
Kunai

120.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 80, vk9, f8.10, 37m.yên, sv4
Mã Số
10.748
Class
Tiêu
Sever
Kunai

80.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 70, vk9, f8,9, 6m.yên, sv4
Mã Số
10.745
Class
Kunai
Sever
Kunai

120.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 71, 2 sét kháng, sói, 1 sách, sv23
Mã Số
10.742
Class
Kiếm
Sever
Shuriken+Tessen

200.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 98, f9, 201m.yên, sv5
Mã Số
10.729
Class
Quạt
Sever
Katana

200.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 98, f9, 199m.yên, sv5
Mã Số
10.728
Class
Quạt
Sever
Katana

200.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 98, f9, 204m.yên, sv5
Mã Số
10.727
Class
Quạt
Sever
Katana

200.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 98, f9, 190m.yên, sv5
Mã Số
10.726
Class
Quạt
Sever
Katana

200.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 98, f9, 190m.yên, sv5
Mã Số
10.725
Class
Quạt
Sever
Katana

200.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 97, f9, 200m.yên, sv5
Mã Số
10.724
Class
Quạt
Sever
Katana

170.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 70, vk12, f8,10, 7m.yên, sv4
Mã Số
10.721
Class
Quạt
Sever
Kunai

200.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 97, f9, 206m.yên, sv5
Mã Số
10.719
Class
Quạt
Sever
Katana

200.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 97, f9, 201m.yên, sv5
Mã Số
10.718
Class
Quạt
Sever
Katana

200.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 97, f9, 202m.yên, sv5
Mã Số
10.717
Class
Quạt
Sever
Katana

200.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 97, f9, 200m.yên, sv5
Mã Số
10.716
Class
Quạt
Sever
Katana

200.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 97, f9, 195m.yên, sv5
Mã Số
10.715
Class
Quạt
Sever
Katana