Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.680 với giá 200.000vnđ, Yen Vuvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.630 với giá 70.000vnđ, Quy Phamvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.720 với giá 150.000vnđ, Nguyễn Đức Trườngvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 2.545 với giá 80.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 2.752 với giá 80.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.611 với giá 80.000vnđ, Nam Nguyễnvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 2.346 với giá 80.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.545 với giá 300.000vnđ, Nguyễn Xuân Hoànvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 5.555 với giá 200.000vnđ, Nguyễn Xuân Hoànvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.620 với giá 200.000vnđ, Nguyễn Xuân Hoànvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 5.627 với giá 200.000vnđ, Nguyễn Xuân Hoànvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 5.632 với giá 200.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 4.965 với giá 80.000vnđ, Toànvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.101 với giá 70.000vnđ, Long Trầnvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.696 với giá 120.000vnđ,
800.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 110, vk12 tl6, 6m14, 3m12, y5, gt5, sói 5sao 2tc ftbs4456, max sách, 10 bánh, pt kiếm 72 f8,9,10, xm ftbs, VIP sv23
Mã Số
10.738
Class
Quạt
Sever
Shuriken+Tessen

1.500.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 130, vk13 tl8, f12-15, 5m15, gt7, 9mtl6,7, sói 5sao 2cm ftbs6666, 8 sách, 2 bánh, sv5
Mã Số
10.735
Class
Tiêu
Sever
Katana

300.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 67, sx3sao 2cm, 188m.yên, 3 sách, sv23
Mã Số
10.733
Class
Kiếm
Sever
Shuriken+Tessen

1.350.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 130, vk14 tl8, f12,14, y9, gt6, sx2tc ftbs2466, 8 sách, sv5
Mã Số
10.732
Class
Tiêu
Sever
Katana

1.500.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 130, vk14 tl6, f14-16 ftl6, 1mtl3, sx5sao 2tc, ftbs6666, 5m.yên, 8 sách, 2 bánh, sv4
Mã Số
10.730
Class
Tiêu
Sever
Kunai

250.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 72, vk12, f9, sói 5sao 100 2tc, ftbs, 44m.yên, sv23
Mã Số
10.713
Class
Kunai
Sever
Shuriken+Tessen

400.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 90, vk12, 4m12,14, y5, sói ftbs, 1 sách, sv23
Mã Số
10.710
Class
Cung
Sever
Shuriken+Tessen

450.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 98, vk13 tl4, 2m12, y3, sói 5sao 2tc ftbs, 21m.yên, 8 sách, sv23
Mã Số
10.700
Class
Kiếm
Sever
Shuriken+Tessen

600.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 98, vk14, f12,14, sx2sao ftbs4444, 8 sách, sv4
Mã Số
10.694
Class
Kiếm
Sever
Kunai

350.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 50, vk10, 8m12, sói ftbs, 7m.yên, sv4
Mã Số
10.672
Class
Kiếm
Sever
Kunai

700.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 124, vk12, f12,14, y4, gt5, sx5sao ftbs, 9 sách, sv4
Mã Số
10.653
Class
Kunai
Sever
Katana

500.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 69, vk12, f12,14, vktl6, gt5, sx 5sao 2cm ftbs3445, 8 sách, sv23
Mã Số
10.650
Class
Kiếm
Sever
Shuriken+Tessen

350.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 80, vk12, 5m12, y4, sói 2cm ftbs3333, 17m.yên, sv23
Mã Số
10.648
Class
Quạt
Sever
Shuriken+Tessen

2.500.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 103, vk16 tl6, f12,14, y6, gt6, 7mtl, sx5sao 2cm ftbs6666, 101m.yên, max sách, 2 bánh, pt kiếm 61 vk12 f14, sx100 2cm ftbs, max sách, SIÊU VIP sv4
Mã Số
10.645
Class
Cung
Sever
Kunai

300.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 10, f10, 304m.yên, VIP sv5
Mã Số
10.640
Class
Quạt
Sever
Katana

300.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 120, f10, 315m.yên, VIP sv5
Mã Số
10.639
Class
Quạt
Sever
Katana