Hoàn Tuấnvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.820 với giá 90.000vnđ, Ngô Toànvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.518 với giá 70.000vnđ, Đăng Đènvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.706 với giá 200.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.760 với giá 90.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.639 với giá 300.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 3.541 với giá 80.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.724 với giá 200.000vnđ, Thái Duyvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.777 với giá 210.000vnđ, Thái Duyvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 3.908 với giá 200.000vnđ, Thái Duyvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 3.844 với giá 200.000vnđ, Vũ Lưuvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.177 với giá 200.000vnđ, Thái Duyvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.694 với giá 600.000vnđ, Hung Nguyen Duyvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.557 với giá 200.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 4.179 với giá 135.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.672 với giá 350.000vnđ,
700.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 90, vk15 tl6, f12,14, y5, xm ftbs, 9 sách, 17m.yên
Mã Số
10.487
Class
Quạt
Sever
Shuriken+Tessen

1.500.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 130, vk14 tl6, f14-16 ftl6, 1mtl3, sx5sao 2tc, ftbs6666, 5m.yên, 8 sách, 2 bánh, sv4
Mã Số
10.730
Class
Tiêu
Sever
Kunai

250.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 72, vk12, f9, sói 5sao 100 2tc, ftbs, 44m.yên, sv23
Mã Số
10.713
Class
Kunai
Sever
Shuriken+Tessen

400.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 90, vk12, 4m12,14, y5, sói ftbs, 1 sách, sv23
Mã Số
10.710
Class
Cung
Sever
Shuriken+Tessen

450.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 98, vk13 tl4, 2m12, y3, sói 5sao 2tc ftbs, 21m.yên, 8 sách, sv23
Mã Số
10.700
Class
Kiếm
Sever
Shuriken+Tessen

500.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 69, vk12, f12,14, vktl6, gt5, sx 5sao 2cm ftbs3445, 8 sách, sv23
Mã Số
10.650
Class
Kiếm
Sever
Shuriken+Tessen

350.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 80, vk12, 5m12, y4, sói 2cm ftbs3333, 17m.yên, sv23
Mã Số
10.648
Class
Quạt
Sever
Shuriken+Tessen

2.500.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 103, vk16 tl6, f12,14, y6, gt6, 7mtl, sx5sao 2cm ftbs6666, 101m.yên, max sách, 2 bánh, pt kiếm 61 vk12 f14, sx100 2cm ftbs, max sách, SIÊU VIP sv4
Mã Số
10.645
Class
Cung
Sever
Kunai

300.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 10, f10, 304m.yên, VIP sv5
Mã Số
10.640
Class
Quạt
Sever
Katana

700.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 49, vk12 tl8, 6m12, gt6, 3mtl6, sói ftbs3466, 32m.yên, 10 sách, VIP sv1
Mã Số
10.633
Class
Kunai
Sever
Bokken

250.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 70, vk12, 4m12, 6,4m.yên, 8 sách
Mã Số
10.595
Class
Kiếm
Sever
Katana

450.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 71, vk14 tl6, f12, sói 5sao100 2tc, tbs3355, 86m.yên, max sách, 13 bánh
Mã Số
10.592
Class
Cung
Sever
Shuriken+Tessen

1.500.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 130, vk15 tl5, f14,15, y4, sx, 30m.yên, 8 sách, PT tiêu 91 vk8 VIP
Mã Số
10.590
Class
Cung
Sever
Katana

500.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 69, vk13 tl6, f12,14, gt6, sói 4 sao 100, tbs3346, 9 sách
Mã Số
10.579
Class
Kunai
Sever
Kunai

3.500.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 130, vk15 tl9, y9, 7mtl, sói 5 sao 2cm, tbs5669, 28m.yên, max sách, 12 bánh
Mã Số
10.577
Class
Tiêu
Sever
Kunai

450.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 92, f12, y2, sx, 22m.yên, 3 sách
Mã Số
10.567
Class
Quạt
Sever
Kunai