Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.490 với giá 2.000.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.487 với giá 700.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.483 với giá 1.000.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.683 với giá 150.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.735 với giá 1.500.000vnđ, Tuấn Trầnvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 4.382 với giá 400.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.465 với giá 300.000vnđ, Tuấn Trầnvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.580 với giá 150.000vnđ, Tuấn Trầnvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 5.578 với giá 200.000vnđ, Nguyễn Xuân Hoànvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 5.629 với giá 200.000vnđ, Nguyễn Xuân Hoànvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 5.579 với giá 200.000vnđ, Bin Thiếu Muốivừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.653 với giá 700.000vnđ, Đức Duyvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 5.635 với giá 200.000vnđ, Tín Thànhvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 2.513 với giá 80.000vnđ, Trần Thanh Vươngvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.729 với giá 200.000vnđ,
3.500.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 130, vk15 tl9, y9, 7mtl, sói 5 sao 2cm, tbs5669, 28m.yên, max sách, 12 bánh
Mã Số
10.577
Class
Tiêu
Sever
Kunai

450.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 92, f12, y2, sx, 22m.yên, 3 sách
Mã Số
10.567
Class
Quạt
Sever
Kunai

3.000.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 130, vk14 tl7, f15 1m14, gt9, ftl67, sói 5sao2cm, tbs6777, 66m.yên, max sách, 6 bánh, pt tiêu 70 vk10 f8,10, sx 5 sao
Mã Số
10.565
Class
Đao
Sever
Shuriken+Tessen

350.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 60, f12, vktl3, sói, 2,7m.yên
Mã Số
10.560
Class
Kunai
Sever
Kunai

300.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 121, f10, 294m.yên, VIP
Mã Số
10.547
Class
Quạt
Sever
Katana

3.000.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 130, f15, vktl7, gt6, y6, 8mtl, sx5sao 2cm VIP, ftb3444, 85m.yên, 9 sách, 8 bánh, pt kiếm 71 vk12
Mã Số
10.540
Class
Cung
Sever
Kunai

500.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 90, f12, y2, sói 100, 6 sách
Mã Số
10.494
Class
Quạt
Sever
Shuriken+Tessen

3.000.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 103, vk14 tl9, f14,15, mắt 2, 7mtl, sx5sao 2cm ftb5666, max sách , 145m.yên
Mã Số
10.470
Class
Đao
Sever
Shuriken+Tessen

350.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 73, vk12, 7m12, yr, sói 4sao100, 8 sách
Mã Số
10.466
Class
Cung
Sever
Shuriken+Tessen

500.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 90, vk13, f12,13, y4, xm ftb, 48m.yên, max sách
Mã Số
10.462
Class
Quạt
Sever
Shuriken+Tessen

300.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 50, sói đen, 21m.yên, sv23
Mã Số
10.427
Class
Kunai
Sever
Shuriken+Tessen

3.500.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 130, vktl9, y7, 7mtl567, sói 5*2cm, 53m.yên, max sách, 15 bánh, pt tiêu 70 vk12, 4 sách, 3 bánh...sv4
Mã Số
10.402
Class
Cung
Sever
Kunai

450.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 77, vktl5, gt4, sói 3100, tbs4566, 261m.yên, 8 sách, 1 bánh, sv23
Mã Số
10.387
Class
Cung
Sever
Shuriken+Tessen

200.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 73, sx100 2cm, 1,4m.yên, 2 sách, sv23
Mã Số
10.485
Class
Kunai
Sever
Shuriken+Tessen

350.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 84, vk12 tl6, 4m12, soi 5sao 2cm, ftbs 1345, 163m.yên, max sách, VIP sv23
Mã Số
10.357
Class
Cung
Sever
Shuriken+Tessen

30.000.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 93, TTGT c35, NTGT c5, top 1sv23, sx100, 99m.yên, 15k lg, max sách, 9 bánh, Nick Dành cho ai muốn làm Trùm GT sv23 và trở thành dân mua bán,,,sv23
Mã Số
8.888
Class
Kiếm
Sever
Shuriken+Tessen