Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.490 với giá 2.000.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.487 với giá 700.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.483 với giá 1.000.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.683 với giá 150.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.735 với giá 1.500.000vnđ, Tuấn Trầnvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 4.382 với giá 400.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.465 với giá 300.000vnđ, Tuấn Trầnvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.580 với giá 150.000vnđ, Tuấn Trầnvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 5.578 với giá 200.000vnđ, Nguyễn Xuân Hoànvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 5.629 với giá 200.000vnđ, Nguyễn Xuân Hoànvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 5.579 với giá 200.000vnđ, Bin Thiếu Muốivừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.653 với giá 700.000vnđ, Đức Duyvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 5.635 với giá 200.000vnđ, Tín Thànhvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 2.513 với giá 80.000vnđ, Trần Thanh Vươngvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.729 với giá 200.000vnđ,
3.000.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 130, TTGT c18, NTGT c3, f14,15, vktl6, y8, 8mtl, sx2sao2tc ftbs6666, max sách, 5 bánh, pt cung 67 f8,12 sói 4sao VIP, sv4
Mã Số
9.999
Class
Tiêu
Sever
Kunai

300.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 121, f10, 361m.yên, sv5
Mã Số
5.614
Class
Quạt
Sever
Katana

300.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 119, f10, 279m.yên, VIP sv5
Mã Số
5.394
Class
Quạt
Sever
Katana

300.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 120, f10, 297m.yên, VIP sv5
Mã Số
5.377
Class
Quạt
Sever
Katana

300.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 120, f10, 292m.yên, VIP sv5
Mã Số
5.376
Class
Quạt
Sever
Katana

300.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 120, f10, 285m.yên, VIP sv5
Mã Số
5.375
Class
Quạt
Sever
Katana

750.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 130, vk12, 7m12, y7, gt5, sói 5sao 2cm ftbs6666, VIP sv5
Mã Số
5.347
Class
Quạt
Sever
Katana

300.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 120, f10, 311m.yên, VIP sv5
Mã Số
5.334
Class
Quạt
Sever
Katana

300.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 120, f10, 277m.yên, VIP sv5
Mã Số
5.332
Class
Quạt
Sever
Katana

300.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 121, f10, 314m.yên, VIP sv5
Mã Số
5.291
Class
Quạt
Sever
Katana

500.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 96, vk14, f12,13, y2, sói 100 ftbs, 7m.yên, sv23
Mã Số
5.278
Class
Quạt
Sever
Shuriken+Tessen

500.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 78, vk12, tl8, 5m12, gt2, 3mtl, sx100 ftbs666, 8 sách, sv23
Mã Số
5.268
Class
Kunai
Sever
Shuriken+Tessen

400.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 93, f12, y6, sx100 ftbs2256, 4m.yên, 9 sách, sv4
Mã Số
5.258
Class
Quạt
Sever
Kunai

300.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 118, f10, 308m.yên, VIP sv5
Mã Số
5.144
Class
Quạt
Sever
Katana

300.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 118, f10, 312m.yên, VIP sv5
Mã Số
5.142
Class
Quạt
Sever
Katana

300.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 119, f10, 309m.yên, VIP sv5
Mã Số
5.141
Class
Quạt
Sever
Katana