Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.490 với giá 2.000.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.487 với giá 700.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.483 với giá 1.000.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.683 với giá 150.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.735 với giá 1.500.000vnđ, Tuấn Trầnvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 4.382 với giá 400.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.465 với giá 300.000vnđ, Tuấn Trầnvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.580 với giá 150.000vnđ, Tuấn Trầnvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 5.578 với giá 200.000vnđ, Nguyễn Xuân Hoànvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 5.629 với giá 200.000vnđ, Nguyễn Xuân Hoànvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 5.579 với giá 200.000vnđ, Bin Thiếu Muốivừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.653 với giá 700.000vnđ, Đức Duyvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 5.635 với giá 200.000vnđ, Tín Thànhvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 2.513 với giá 80.000vnđ, Trần Thanh Vươngvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.729 với giá 200.000vnđ,
300.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 120, f10, 329m.yên, VIP
Mã Số
5.009
Class
Quạt
Sever
Katana

300.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 120, f10, 329m.yên, VIP
Mã Số
5.008
Class
Quạt
Sever
Katana

300.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 120, f10, 316m.yên
Mã Số
5.006
Class
Quạt
Sever
Katana

250.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 68, vk13, f8, sx100 2tc, 8 sách
Mã Số
4.130
Class
Kunai
Sever
Shuriken+Tessen

400.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 79, vk12, f9,10, sx5sao100 2cm, 69m.yên
Mã Số
4.129
Class
Quạt
Sever
Kunai

600.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 60, vk12 tl6, f12 5mtl, sói 100 tbs3566, 132m.yên, 8 sách
Mã Số
4.030
Class
Đao
Sever
Kunai

500.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 98, vk12, 3m12, sói ftbs, 43m.yên, VIP sv5
Mã Số
5.525
Class
Quạt
Sever
Katana

300.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 120, f10, 292m.yên
Mã Số
5.081
Class
Quạt
Sever
Katana

300.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 120, f10, 329m.yên
Mã Số
5.078
Class
Quạt
Sever
Katana

300.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 120, f10, 306m.yên
Mã Số
5.077
Class
Quạt
Sever
Katana

300.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 120, f10, 298m.yên
Mã Số
5.076
Class
Quạt
Sever
Katana

450.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 78, f12,14, sói 5sao VIP, 15m.yên, 8 sách
Mã Số
5.045
Class
Quạt
Sever
Kunai

500.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 69, f12, sói 3sao2tc, ftb335, 4m.yên, 8 sách, 6 bánh
Mã Số
4.850
Class
Kunai
Sever
Kunai

500.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 88, vk14, 6m12, y4, sói 2sao100 2tc, tbs4445, 7m.yên, 9 sách, 1 bánh
Mã Số
4.842
Class
Cung
Sever
Katana