Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 11.076 với giá 300.000vnđ, Bộ Nguyễnvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 4.697 với giá 150.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 3.996 với giá 120.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.752 với giá 220.000vnđ, Nam Vũvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 5.537 với giá 80.000vnđ, Bùi Mạnh Hùngvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.140 với giá 80.000vnđ, Nguyễn Đình Namvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.955 với giá 200.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.968 với giá 550.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.985 với giá 80.000vnđ, Tẩy Mặt Sắtvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.605 với giá 100.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.987 với giá 80.000vnđ, Khang Duyvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.537 với giá 70.000vnđ, Thiện Vũvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.139 với giá 80.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 11.000 với giá 1.350.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 5.076 với giá 300.000vnđ,
120.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 70, vk10, f9,10, 8 sách, sv23
Mã Số
11.105
Class
Quạt
Sever
Shuriken+Tessen

100.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 59, vk8, f9, sói ftbs, sv4
Mã Số
11.102
Class
Kunai
Sever
Kunai

100.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 49, f8, trâu đen, 85m.yên,
Mã Số
11.101
Class
Kiếm
Sever
Shuriken+Tessen

600.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 102, vk13 tl5, 5m12-14, y4, gt4, sói 5sao 2tc, ftbs, 18m.yên, 8 sách, skill 10x, sv23
Mã Số
11.098
Class
Kiếm
Sever
Shuriken+Tessen

400.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 86, vk13, f8-12, sx 2tbs, 15m.yên,
Mã Số
11.095
Class
Kiếm
Sever
Shuriken+Tessen

250.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 79, vk11, f8-11, trâu đen, sói, 15m.yên,
Mã Số
11.093
Class
Kunai
Sever
Shuriken+Tessen

200.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 74, vk12, f8-12, 1,8m.yên,
Mã Số
11.092
Class
Cung
Sever
Shuriken+Tessen

400.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 50, vk12, 6m12, sói 3tbs, 2m.yên, 8 sách,
Mã Số
11.090
Class
Tiêu
Sever
Shuriken+Tessen

500.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 98, vk12, 7m12, sv4
Mã Số
11.085
Class
Kiếm
Sever
Kunai

350.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 98, vk9, f9-12, sv4
Mã Số
11.084
Class
Cung
Sever
Kunai

500.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 103, vk12, 2m12, f8-12, yr4, sx2sao, ftbs, 6m.yên, 10 sách, sbv23
Mã Số
11.082
Class
Quạt
Sever
Shuriken+Tessen

120.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 66, f8,9, sx ftbs, 5 sách,
Mã Số
11.077
Class
Tiêu
Sever
Shuriken+Tessen

150.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 74, vk8, f8-12, yr, sx ftbs, 60m.yên, 6 sách,
Mã Số
11.071
Class
Cung
Sever
Kunai

250.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 77, vk12, f8-10, sx3sao 2cm ftbs, 37m.yên,
Mã Số
11.070
Class
Kunai
Sever
Kunai

200.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 70, vk12, 2m12, f8-12, yr, sói, 43m.yên, sv4
Mã Số
11.068
Class
Kiếm
Sever
Kunai

120.000 vnđ tài khoản ninja school, shop ninja school, acc ninja school
Lv: 67, vk10, f8, sx, 6,9m.yên, sv23
Mã Số
11.065
Class
Cung
Sever
Shuriken+Tessen