Hoàng Linhvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.702 với giá 200.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 11.053 với giá 120.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.718 với giá 200.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 11.018 với giá 320.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 11.043 với giá 1.000.000vnđ, Thái Tửvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.077 với giá 150.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.984 với giá 1.000.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.948 với giá 1.000.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 11.024 với giá 1.000.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 11.045 với giá 150.000vnđ, Hung Dovừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.430 với giá 70.000vnđ, Trần Tuấnvừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.144 với giá 200.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 5.081 với giá 300.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 5.006 với giá 300.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.539 với giá 100.000vnđ,

HD Giao Dịch Trung Gian

-Khi các bạn đã nói chuyện với nhau xong và đồng ý chọn Admin làm người Trung Gian thì các bạn chỉ cần pm cho Admin xem có thể GDTG cho các bạn được không. Nếu Admin bảo được thì các bạn chỉ cần gửi Nick và Phí GDTG theo Hướng Dẫn ở bên dưới.

●Cú Pháp Gửi Tin Nhắn Đổi Nick:
Các bạn gửi nick cho Admin theo Mẫu sau:
+Tài Khoản (TK):...;
+Mật Khẩu (MK:...;
+MSC (XXXX):...;
+SĐT Cần Trao Đổi (SĐT):... ( Add nhóm fb zlo thì k cần)
+Thông Tin Nick Cần Trao Đổi (TT Nick):...;
+Phí GDTG 20k atm, momo, tcsr... (ai chịu phí GDTG thì gửi, nếu là card thì 30k ghi rõ loại thẻ, mt, seri, mệnh giá) Rồi gửi đến cho Admin SĐT, Zalo :0963191729 or Fb Đỗ Minh
-Trong đó:Thông Tin Nick Cần Trao Đổi các bạn nói rõ: Lever?, Đồ?, Sever?...về nick của người kia (không phải là TK, Mk). -Khi cả 2 bạn đã gửi đầy đủ thông tin Admin sẽ nạp Phí GDTG và bắt đầu quá trình kiểm tra thông tin Nick của 2 bạn và gửi tin nhắn xác nhận cho 2 bạn. Nếu đúng thông tin nick của các bạn cần trao đổi Admin mới tiếp tục thay đổi thông tin nick và chuyển ngược lại cho 2 bạn. Giao Dịch Thành Công!

●Cú Pháp Gửi Tin Nhắn Mua Bán Nick:
-Người Bán Nick gửi thông tin nick theo mẫu sau:
+Tài Khoản (TK):...;
+Mật Khẩu (MK:...;
+MSC (XXXX):...;
+SĐT Cần Trao Đổi (SĐT):... ( Add nhóm fb zlo thì k cần)
+Giá Muốn Bán:...;
+Phí GDTG 20k atm, momo, tcsr... (ai chịu phí GDTG thì gửi, nếu là card thì 30k ghi rõ loại thẻ, mt, seri, mệnh giá)
Rồi gửi đến cho Admin SĐT, Zalo:0963191729
Người Mua Nick gửi Tiền cho Admin vào 1 trong các TK sau:
1. Ví Điện Tử của Admin:

TheCaoSieuRe.Com: myh3av3n
TKCR.VN: myh3av3n
TheSieuRe.Com: myh3av3n
2. Tài khoản ATM của Admin:

Vietinbank :
Chủ tk: Đỗ Công Minh
Số tk: 107006711803
Chi nhánh: Thái Thụy - Thái Bình.

Vietcombank:
Chủ tk: Đỗ Công Minh
Số tk: 0541000311219
Chi nhánh: Chương Dương Hà Nội

ACB:
Chủ tk: Đỗ Công Minh
Số tk: 3678427
Chi nhánh: Đống Đa, Hà Nội

Momo:
Chủ tk: Đỗ Công Minh
Số tk: 0963191729
Chi nhánh: VIETTEL

BankPlush (ViettelPay):
Chủ tk: Đỗ Công Minh
Số tk: 0399097856
Chi nhánh: VIETTEL

+SĐT Người Bán Nick (SĐT):...;
+Thông Tin Nick Cần Mua (TT Nick):...;
Rồi gửi đến cho Admin SĐT:0963191729

-Trong đó:Thông Tin Nick Cần Mua các bạn nói rõ: Lever?, Đồ?, Sever?...về nick của người kia (không phải là TK, Mk) -Khi cả 2 bạn đã gửi đầy đủ thông tin Admin sẽ nạp Phí GDTG và bắt đầu quá trình kiểm tra thông tin Nick của Các bạn và gửi tin nhắn xác nhận cho 2 bạn. Nếu đúng thông tin nick và giá tiền mà các bạn cần mua bán Admin mới tiếp tục gửi thẻ và thay đổi thông tin nick, người Bán nạp xong thẻ Admin sẽ chuyển nick cho người Mua. Giao Dịch Thành Công!

●Lấy mã số chuyên sim.
+Dùng sim đăng ký soạn:
GO SIMCU TK MK gửi 6020

Chuyển sim đăng ký.
+Sau khi gửi sms lấy mã số chuyển sim hệ thống sẽ gửi về sms hd chuyển sim,ta sẽ làm theo hd.
+Dùng sim Đăng ký mới soạn:
GO SIMMOI TK XXXX gửi 6020

+Trong đó XXXX là mã PIN gồn 4số mà hệ thống gửi về.
+Mã XXXX có thời hạn sử dụng trong 2 ngày, sau 2 ngày mã không có tác dụng.
+Phải dùng đúng sim đăng ký mới lấy đk mã số chuyển sim.
+Sử dụng chức năng quên mật khẩu thì 10 ngày sau mới lấy được mã số chuyển sim.
+GO SIMCU SIMMOI viết hoa TK MK viết bình thường.
+SIMCU SIMMOI là chữ k phải sđt nhiều p nhầm...Biểu tượng cảm xúc kiki

●Để lấy lại MBV (mã rương) ta dùng sim đăng ký soạn:
GO MR TK gửi 6020
+Hệ thống sẽ trả về cho bạn MBV của cả 4SV.

●Để lấy lại MK ta dùng sim đăng ký soạn:
GO LAYMK TK gửi 6020
+Hệ thống sẽ trả về cho bạn MK mới nhưng sẽ không lấy được mã PIN chuyển sim XXXX trong vòng 10 ngày.