[Ninja] - Thông tin Nội công và ngoại công 6 phái ninja

*Đầu tiên là nội công:
Tiêu: đánh nhanh và xa ,có skill búp giật lửa nên. Nhược điểm là thủ yếu nhất trong 6class và chuyển mục tiêu & di chuyển chậm chậm. Tiêu nên bỏ skill lv 20 và cộng max hết tất cả skill khác. Tiềm năng thì cộng tỉ lệ 6:4 là 6tl và 4charka(máu trâu, đánh nhanh, bup giật lửa nữa thì khỏi nói).

Cung: đánh xa,chuyển mục tiêu nhanh có skill búp khiên mp ôm boss rất tốt. Nhược điểm thủ yếuthứ 2(sau tiêu),đánh hơi lề mề,dichuyển chậm. Cung nên bỏ skill 20 và cộng max tất cả các skill khác. Tiềm năng cộng tỉ lệ 4:6 là 4tl và 6charka(ae búp khiên lên dùng skill 10 đánh quái sướng vô đối, mana trâu ae khỏi lo hết.).

Quạt: thủ mạnh nhất trong nội công,di chuyển nhanh và nhiều skill búp rất hay đặc biệt hồi phục máu tổ đội và skill hỗ trợ bịđộng cộng max có thể tăng 35%xp . Nhược điểm đánh gần. Quạt bỏ skill 10 và skill hồi sinh còn lạimax hết. Tiềm năng tỉ lệ 4:6 là 4tlvà 6charka(hồi máu công mạnh rất pro).

*Thứ 2 ngoại công:
Kunai: đánh cực nhanh, ôm bosstốt, di chuyển nhanh. Nhược điểm đánh gần, thủ yếu nhất ngoại công. Kunai bỏ skill 20 cònlại cộng max hết nhé. Tiềm năngtỉ lệ 6:4 là 6tl và 4sm(đánh siêu nhanh máu trâu up lv khỏi chê).

Kiếm: thủ mạnh, đánh cũng nhanh, di chuyển nhanh và ôm boss tốt. Nhược điểm khoảng cách đánh siêu gần k thể đánh mấy con quái bay bay. Kiếm bỏ skill lv 10 còn lại cộng max hết. Tiềm năng tỉ lệ 4:6 là 4tl và 6sm(thủ trâu,đánh khoẻ NO1 đó)

Đao:công cao ,thủ sau kiếm, hp trâu bò .2 skill búp vô hiệu hóa quái và gây choáng train quái sướng, di chuyển nhanh. Nhược điểm đánh gần. Đao bỏ skill lv 10còn lại cộng max hết. Tiềm năng tỉ lệ 4:6 là 4tl và 6sm đao pk sướng lắm ae dùng skill 35 xong 40 xong 20 win70.